ANKIETA - BADANIE ZADOWOLENIA KLIENTÓW

Login:
Hasło:
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Realizacja projektu "Nowoczesne Urzędy - Kompetentne Kadry w Powiecie Lipnowskim" w ramach Priorytetu V. Dobre rządzenie Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
(Lider Projektu: Powiat Lipnowski, Partnerzy Projektu: Gmina Lipno, Gmina Chrostkowo, Gmina Tłuchowo, Gmina i Miasto Skępe)