ANKIETA - BADANIE ZADOWOLENIA KLIENTÓW

Szanowni Państwo,
Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Ankieta ta ma za zadanie poznanie, czy usługi świadczone przez nasz Urząd spełniają Państwa oczekiwania. Wszelkie przekazane opinie będą bardzo cenne, gdyż posłużą do podniesienia jakości świadczonych usług.

Przyszliście Państwo do naszego Urzędu z pewnymi oczekiwaniami i opuszczacie go z wrażeniami na temat stanu faktycznego. Uprzejmie prosimy o powierzenie nam swoich oczekiwań i odczuć w odniesieniu do każdego z pytań.

W lewej stronie ankiety proszę zaznaczyć swoje oczekiwania, w prawej części odczucia co do stanu faktycznego. Stosujemy skalę 1-5 gdzie jeden 1 najniższą ocenę a 5 najwyższą.

Oceny wg kryteriów:

Oczekiwania (1-5) Kryterium jakości Ocena (1-5)
Materiały związane z usługą np. materiały informacyjne są czytelne
Personel precyzyjnie określa termin załatwienia sprawy
Pracownik jest uprzejmy
Pracownik jest zainteresowany sprawnym załatwieniem sprawy
Budynek i otoczenie Urzędu jest czyste i zadbane
Na miejscu pracy urzędnika panuje porządek
Pracownicy urzędu są kompetentni
Klient jest precyzyjnie kierowany do działu, w którym może załatwić swoją sprawę
Pracownicy urzędu wzbudzają zaufanie
Usługi świadczone są sprawnie i bez zbędnej zwłoki
Pracownicy dbają o bezbłędną dokumentację otrzymywaną przez klienta
Pracownik weryfikuje poprawność składanej przez Klienta dokumentacji
Praca personelu jest zgodna z Kodeksem etycznym

Metryka:

Płeć:
Wiek:
Wykształcenie:
Miejsce zamieszkania:
Jestem klientem:
Częstotliwość korzystania z usług Urzędu:
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Realizacja projektu "Nowoczesne Urzędy - Kompetentne Kadry w Powiecie Lipnowskim" w ramach Priorytetu V. Dobre rządzenie Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
(Lider Projektu: Powiat Lipnowski, Partnerzy Projektu: Gmina Lipno, Gmina Chrostkowo, Gmina Tłuchowo, Gmina i Miasto Skępe)